Spesielle forhold har ført til at snøen ikke har festet seg skikkelig til underlaget og vi har derfor fått blindholke.  Forholdene er også slik at det ikke nytter å strø.  Alstahaug kommune ber derfor publikum om å ferdes med forsiktighet slik at bruddskader og andre uhell ikke oppstår.

Kommunalteknisk sektor