I menyen til venstre vil du finne medlemmer i politiske utvalg for perioden 2011 - 2015. Utvalgene vil bli lagt ut etter hvert som de blir oppnevnt.