1. Leirfjord sykehjem ble bygget i 1988 og ble utvidet i 1997.
 2. Sykehjemmet har to avdelinger- en somatisk og en skjermet avd. med til sammen plass for 29 pasienter.
 3. Sykehjemmet har tilbud om dag/nattopphold, korttids- og langtidsplasser, spesialtilbud for personer med demenssykdom.
 4. Sykehjemmet har egen aktivitetsstue med aktivitør.
 5.  På sykehjemmet er det arbeidet spesielt med
  • Internundervisning
  • Oppabeidelse og bruk av sansehage
  • Ernæring
  • Palliasjon
  • Etikk
  • Demensomsorgens ABC