I planstrategien har kommunstyret vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ikke skal revideres i perioden 2017-2019. Gjeldende kommuneplan skal videreføres i planperioden.