Alstahaug kommune gir hvert år tilskudd til lag og foreninger som driver kulturarbeid i kommunen.
Det er utarbeidet egne retningslinjer for tilskuddet.

Søknadsfrist 25. september.

Åpne søknadsskjema i nytt vindu

Søknader som kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli vurdert ved tildeling.


RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER

Vedtatte målsettinger i kommuneplanen og kulturplanen skal legges til grunn ved tildeling av kulturmidler. Støtte til barne- og ungdomsarbeid skal prioriteres.
Frivillige lag, foreninger og sammenslutninger som er tilhørende i Alstahaug kommune og som driver kulturarbeid, kan søke.
Kulturmidler er tilskudd til organisasjonens drift og administrasjon.
Kulturmidler gis på bakgrunn av organisasjonens medlemstall aktivitetsnivå og økonomi.
Det gis ikke støtte til kommersielle tiltak som eksempelvis konserter, messer o.l.
Midler til drift av anlegg og bygg bevilges ikke over kulturmidlene.
Det kan ikke søkes midler til opplæring/kurs.
Tildeling av kulturmidler skal samordnes med evt. andre kommunale støtteordninger.

For lag og foreninger som driver flere enn en aktivitet - eksempelvis fleridrettslag - sendes kun en søknad med spesifisering av hva de omsøkte midlene skal nyttes til.