Kultur og fritid

Fra Torolvs gate
Fra Torolvs gt.
Mot hovedinngangen
Mot hovedinngangen
Fra kafeen
Fra kafeen
Fra mezzaninen
Fra messaninen

Kulturbadet

Imøte den 19.12. 2012 vedtok kommunestyret bygging av Kulturbadet. Vedtaket ble gjort med 22 mot 5 stemmer. Animasjoner kan du se her. I gjeldende kommuneplan for Alstahaug kommune (2006 -2016), er kultur valgt som et av 6 innsatsområder.

Med kultur menes

 • Å legge til rette for aktiviteter som gir identitet, trivsel, samhold og mangfold for innbyggerne.

Kjerneområder:

 • Kulturhus – kino, bibliotek, svømmehall, scene
 • Barne- og ungdomsarbeid – Frivillige lag og foreningsaktivitet- Ungdomshus – Utekontakt – Fritidsaktiviteter for psykisk utviklingshemmede – Ungdomsarbeid innenfor kirken Flerkulturelt arbeid
 • Næringsrettet kulturaktiviteter
 • Kulturlandskap
 • Kulturminner

Mål for innsatsområdet

 • Svømmetilbud skal realiseres i løpet av valgperioden 2007-2011. Det skal være et offentlig anlegg med kommunale midler
 • Kulturhus skal realiseres i samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner i løpet av valgperioden 2007-2011
 • Biblioteket skal styrkes. Kommunen skal bidra aktivt for å få etablert studiesenter
 • Det skal skapes allsidige barne – og ungdomsaktiviteter
 • Viktige kulturminner/kulturmiljøer skal kartlegges /synliggjøres lokalt
 • Trivsel skal ivaretaes bl.a. gjennom grøntarealer i sentrum

Prioriterte tiltak

 • Det skal fattes vedtak om lokalisering og prioritering av svømmetilbud
 • Det skal søkes å inngå forpliktende samarbeid mellom kommunene/ næringslivet samt frivillige organisasjoner for å realisere kulturhus
 • Bibliotek: Kommunen skal være pådriver, og ta initiativ til å kontakte samarbeidspartnere
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS