Hva kan konfliktrådet tilby?

Lurer du på om konfliktrådet kan hjelpe deg eller andre i en sak, kan du ringe, sende e-post eller skrive til konfliktrådet og gi en beskrivelse av saken. Konfliktrådet vil vurdere om saken er egnet for mekling, innhente samtykke fra den andre parten og bistå deg videre i prosessen.

Konfliktrådet har som oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at en eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse. Mekler er lokalt oppnevnt og mekler saker i eget distrikt/kommune. Meklerne har taushetsplikt og er upartisk/nøytral. Mekling i konfliktråd er frivillig og koster ingenting. Alle aldersgrupper kan bruke konfliktråd, også ungdom under den kriminelle lavalder (15 år).

Der det er behov for tolk dekkes dette av konfliktrådet.

Møtene avholdes ofte i kommunale møtelokaler. Vanligvis mekles saken innen to uker etter at vi har mottatt den. I konfliktrådet møtes partene sammen med en mekler.  Dersom en part er under 18 år må også vergen samtykke i at saken behandles i konfliktrådet.

Målet med meklingsmøtet er at partene gjennom dialog skal komme fram til gode løsninger /avtaler som begge kan godta.

Har du spørsmål? Da er det bare å ta kontakt.

Konfliktrådet i Salten og på Helgeland
Tlf. 22 77 74 20

helgeland@konfliktraadet.no

 

Vil du lese mer eller se film: www.konfliktraadet.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS