Fysioterapeuten vurderer hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges.

I Alstahaug er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunale fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftstilskudd fra kommunen. Det er ulik oppgavefordeling mellom de private og kommunale fysioterapeutene internt i kommunen. Generelt kan man si at de fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene i kommunen.

Behandling hos fysioterapeut krever rekvisisjon fra lege.

 
Kommunale fysioterapeuter
Led. fysioterapeut Nicole Weling 75075270
Fysioterapeut Kari Mentzoni 75075271
Fysioterapeut Solveig Espeset 75075272
Fysioterapeut Japke Visser 75075276
Fysioterapeut Mari B Johnsrud 75075272
Fysioterapeut Trine Reday Braseth 75075277
 
Privatpraktiserende fysioterapeuter med drifttilskudd fra Alstahaug kommune:
 
Sandnessjøen fysikalske institutt
Torolv Kveldulvsonsgt 29
8800 Sandnessjøen
Telefon: 75040975 / 90564124 (Odd Petter)

 

Alstahaug kommune har avtale om driftstilskudd  med følgende fysioterapeuter ved dette instituttet:
Manuell terapeut / fysioterapeut Odd Petter Leknes 
Fysioterapeut Finn Richter Johnsen
Fysioterapeut Vegard Theting
Fysioterapaut Ole Morten Lied

                                         

Institutt for psykomotorisk fysioterapi, Sandnessjøen.
Beliggenhet: Skansen, v/Fysioform, 4.etg.
Telefon: 995 70808
 
Psykomotorisk fysioterapeut: Catrine Egeness           

Primo Fysioterapi AS
Beliggenhet: Skansen kjøpesenter 4. etg.
Åpen: Mandag, Tirsdag og Torsdag
Telefon: 97569789

Fysioterapeut: Stine Meyer