Informasjonsbehovet rundt 2025-prosessen er stort. For kort tid tilbake var administrerende direktør Per Martin Knutsen på besøk i Hemnes kommunestyre for å orientere om arbeidet med framtidas sykehusstruktur, og i juni vil alle de aktuelle vertskommunene få besøk fra Helgelandssykehuset og Sykehusbygg HF, som er prosjektleder for 2025-prosessen. Ordføreren i Alstahaug og kommunalsjef Kirsten Toft, som for tiden er ansatt som spesialkonsulent for å følge 2025-prosjektet, ønsket imidlertid et møte i forkant av den avtalte møteserien.

- Det var et greit og konstruktivt møte, uten verken krav eller konklusjoner. Vi orienterte om status i prosjektet og veien videre. Om få dager legges forslag til planprogram ut på høring, og da har Alstahaug kommune muligheten til å komme med sine innspill, på lik linje med alle de andre kommunene på Helgeland. Som vertskommune for ett av dagens sykehus er det helt naturlig at kommunen ønsker å ligge tett på i prosessen, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

Styret i Helgelandssykehuset skal behandle forslag til planprogram i styremøtet 23. mai. Som det går fram av styresak 57/2017 foreslås det at Hemnes og Leirfjord ikke tas med videre til konsekvensutredningene. Høringsperioden for planprogrammet strekker seg fra 24. mai – 1. september.