Forsikringen gjelder

  • til og fra barnehagen, direkte vei
  • mens barnet er i barnehagen
  • på tur i barnehagens regi

Forsikringssum
Det vises til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene i sin helhet hva angår forsikringssum.

Utlegg / egenandel
Foresatte må dekke utleggene ved skade og ta vare på orginalkvitteringene. Utleggene vil bli refundert.
Egenandel er i henhold til gjeldende vilkår p.t. kr. 500,-

Begrensninger
Det vises til forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene i sin helhet hva angår begrensninger.

Forsikringsavtale
 

Kontaktinfo:

Protector Forsikring ASA
Postboks 1351 Vika
0113 Oslo
Telefon 24 13 18 00