Strekmann
Sandnes barnehage

Førskolegruppa

Det siste året før skolestart har vi et eget ukentlig opplegg for skolestarterne. Vi har utarbeidet spesifikke målsettinger for barnets sosiale kompetanse, og har i tillegg sterkt fokus på barnets språklige kompetanse.

Målsettinger i forhold til barnets sosiale kompetanse:

·         Å ta initiativ til å opprettholde vennskap

·         Å ta kontakt med andre barn på en positiv måte

·         Å stå fram i gruppe /hevde seg på en positiv måte

·         Å forstå lekesignaler og følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking

·         Å utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelse

·         Å hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inkludere og vise omsorg

·         Å inkludere andre i lek

·         Å gå på do selv

·         Å kle på seg selv

·         Å delta i regelleker

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS