Målsettinger i forhold til barnets sosiale kompetanse:

·         Å ta initiativ til å opprettholde vennskap

·         Å ta kontakt med andre barn på en positiv måte

·         Å stå fram i gruppe /hevde seg på en positiv måte

·         Å forstå lekesignaler og følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking

·         Å utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelse

·         Å hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inkludere og vise omsorg

·         Å inkludere andre i lek

·         Å gå på do selv

·         Å kle på seg selv

·         Å delta i regelleker