1519 innbyggere i Alstahaug har Digipost eller e-Boks og vil fra årsskiftet finne brev fra Alstahaug kommune der. Hvis du ikke har valgt digital postkasse vil ditt brev bli sendt til din meldingsboks i Altinn. Når brevet er sendt til deg vil du få et varsel på sms eller e-post. Hvis du ikke leser brevet innen tre dager, vil brevet gå til utskrift og bli sendt til deg med vanlig brevpost.

Bedrifter /organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsbok» på Altinn via rollen «Kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert telefonnummer/e-post adresse.

Innbyggere oppfordres til å oppdatere sine opplysninger i Kontaktregisteret. Dette kan du gjøre både fra www.altinn.no og www.norge.no.

Les mer om hvordan du oppretter digital postkasse.                     

Har du spørsmål?
Kontakt oss på e-post til post@alstahaug.kommune.no eller ring oss på tlf 75 07 50 00