Detaljregulering av Stamnes skole med tilhørende planprogram

Planarbeidet har som formål å legge til rette for at det kan bygges en 1.-10. klasseskole på Stamnes i tråd med kommunestyrets vedtak.  Planarbeidet skal konsekvensutredes, og det er derfor utarbeidet planprogram, som legger premissene for planarbeidet.

illustrasjon
Området som skal reguleres

Sak 12/17       Stamnes skole med tilhørende planprogram Planid 20170002

Følgende ble vedtatt i planutvalget: "Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 igangsettes arbeid med detaljregulering for Stamnes skole. Planarbeidet skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger jfr. Plan- og bygningslovens § 4-1 og forskriftens § 2. Avgrensing av planområdet, samt premisser og rammer for planarbeidet framkommer i planprogram, datert 26.01.17.

Dokumenter i saken:

  1. Planavgrensning
  2. Planprogramutkast
  3. Saksframlegg og protokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS