Detaljregulering av del av Foged Falchs vei

I møte, den 10.02.17, vedtok kommunens faste utvalg for plansaker igangsetting av følgende detaljreguleringsplan for del av Foged Falchs vei (sak 9/17, planid 20170001). Planarbeidet har som formål å legge til rette for en mer fleksibel utnyttelse av arealene avsatt til konsentrert boligbygging.  Det vil også bli foreslått noen endringer i løsninger knyttet til adkomstveg, parkering og fortau.  

illustrasjon
Området som skal reguleres

Følgende ble vedtatt i planutvalget:

«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8, jfr.§ 12-3 igangsettes arbeid med detaljregulering for del av Foged Falchs vei i tråd med avgrensing, vist på skisse, datert 18.01.17.»

Dokumenter i saken:

  1. Planavgrensing
  2. Plankart
  3. Bestemmelser
  4. Planbeskrivelse
  5. Mindre endring
  6. Fylkesmannens uttalelse
  7. Saksframlegg og protokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS