Brann- og redningstjenesten i Alstahaug kommune er lokalisert med fast kontorsted på rådhuset, og hoved brannstasjon på Nesset i Sandnessjøen med totalt 20 personer, fordelt på 4 vaktlag av 5 personer med fast hjemme vaktordning, pluss 4 reserver som er ansatt på deltid uten vaktording. Tjøtta lokal brannstasjon er bemannet med 10 personer uten vaktordning.

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

Brannsjef leder beredskapsavdelingen og varabrannsjef leder forebyggende avdeling.

Telefonnummer:

Brannsjef/leder beredskap: 75 07 56 13 mobil: 906 42 572
Varabrannsjef/leder forebyggende: 75 07 56 35 mobil: 901 18 926
Feier: 99 55 22 43 - 94 14 63 87
Fax: 75 07 50 01

 DSBs kartinnsynsløsning