Leirfjord kommune er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet mellom kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Træna.

Barnevernet har kontor på kommunehuset på Leland.

Leder for tjenesten er elisabeth.l.johansen   

Barnevernstjenesten har døgnbemannet vakttelefon: 750 74100

Barnevernstjenesten søker besøkshjem og støttekontakter! Les mer

Melding til barnevernstjenesten

En melding til barnevernstjenesten er informasjon om at et barn kan ha det vanskelig. Det kreves ikke at personen som melder saken har observert det som meldingen refererer til, men vedkommende bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte anses ikke som en melding. Barnevernstjenesten skal

  • henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs

  • starte undersøkelse dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak

  • henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt.

Veiledning

Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Interne opplysninger

Dersom barnevernet mottar en bekymringsmelding for et barn som har asylsøkerstatus, skal meldingen følges opp etter samme prosedyrer som gjelder for andre barnevernssaker. Dette er slått fast i rundskriv Q-06/2010 som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte ut i desember 2010.

 

Behandlingstid

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen én uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Du skal gis en bekreftelse innen tre uker på at meldingen er mottatt, bortsett fra i de tilfellene der meldingen er åpenbart grunnløs.