Anne- Berit Løkås enhetsleder

Profil Anne berit_80x107.jpg

Anne Karin Kvitnes   ped.psyk. rådgiver

bilde Anne 2_80x95.jpg

Astrid Marie Posti   klininsk pedagog/logoped

Profil Astrid_80x60.jpg

Berit Opland   ped.psyk. rådgiver

profil Berit_80x60.jpg

Elbjørg Larsen nestleder, ped.psyk rådgiver

Elbjørg profil_80x120.jpg

 Marlen Thoresen merkantil/verneombud

profilbilde_80x80.jpg

 

Ragnhild Efskin  ped.psyk. rådgiver

Profil Ragnhild_80x60.jpg

 

Tone M. Nordnes   ped.psyk. rådgiver

profilbilde tone_80x107.jpg

Tove Mikalsen Pleym ped.psyk.rådgiver

Tove hjemmeside_80x107.jpg