Oversikt over ansatte i Alstahaug voksenopplæring

Administrasjon:

   
Kjersti Toft Stanic Rektor kjersti.toft.stanic@alstahaug.kommune.no
Inger Bosness Kontoransatt inger.bosness@alstahaug.kommune.no

Lærere:

   
Lisbet Bech-Hanssen
Lærer
Hilde Fjellet Lærer hilfje@skole.alstahaug.no
Marit Berg
Lærer
Sigsten Johansson
Lærer
Kate Angell
Lærer
Lillian Brandtzæg
Lærer
Aud Flakstad
Lærer
Inger Valberg Lærer ingval@skole.alstahaug.no
Audhild Skipnes
Lærer audski@skole.alstahaug.no
Grethe Bardal Sjøholt Lærer grethe.sjoholt@skole.alstahaug.no
Ingrid Rongved Lærer
Kurt Iversen Lærer kurive@skole.alstahaug.no
Charlotte Åkerøy Hundal Lærer charlotte.hundal@skole.alstahaug.no